Är du rädd?

 

Jag berättade om operation.

”Är du rädd?” frågade du.

Hur ska jag någonsin kunna svara på det?

Ja, jag är rädd.

För dig.

Att du gör mig illa.

Överger.